Ubezpieczenie

Udział w naszym programie zapewnia komfort użytkowania pojazdu oraz poczucie pełnego bezpieczeństwa.

W drodze wnikliwej selekcji wybraliśmy dla naszego programu stabilnych, rzetelnych i silnych partnerów - czołowe Towarzystwa Ubezpieczeniowe w Polsce, mające jednocześnie światową renomę:

TUiR WARTA S.A.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa
infolinia: 801 308 308

GENERALI T.U. S.A.
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa
infolinia: 22 543 0 543 lub 801 343 343

STU ERGO Hestia S.A.
ul. Hestii 1
81-731 Sopot
infolinia: 801 107 107

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa
infolinia: 801 102 102 lub (22) 566 55 55

Benefia T.U. S.A.
al. Jerozolimskie 162a
02-342 Warszawa
infolinia: (22) 544 14 22 lub (22) 544 14 78


Oprócz ubezpieczenia zakupionego w naszym salonie zajmujemy się również wznawianiem polis ubezpieczeniowych na kolejne okresy. Dzięki tej usłudze to my przejmujemy na siebie obowiązek pamiętania o kończącym się ubezpieczeniu i konieczności przedłużenia go na kolejny rok.

Podstawowe korzyści:

  • Atrakcyjny pakiet zawierający gwarancje OC,AC,NNW,ZK oraz całodobowy Car Assistance
  • Wszystkie formalności związane z zawarciem umowy ubezpieczenia oraz zgłoszeniem ewentualnej szkody w jednym miejscu - u Twojego dealera Honda
  • Możliwość otrzymania samochodu zastępczego na okres do 14 dni, w przypadku szkód likwidowanych z gwarancji AC
  • Możliwość utrzymania niezmiennej sumy ubezpieczenia przez okres do 12 m-cy od daty pierwszej rejestracji (wartość fakturowa z wyposażeniem) dla pojazdów fabrycznie nowych
  • Dla pojazdów używanych możliwość utrzymania niezmiennej sumy ubezpieczenia przez okres 12 miesięcy od daty wykupu polisy
  • Brak tzw. udziałów własnych (franszyzy redukcyjnej) i redukcji sumy ubezpieczenia przy szkodzie w przypadku jej likwidacji w autoryzowanym warsztacie Honda             
  • Bezgotówkowa likwidacja szkód i naprawa w autoryzowanych warsztatach Honda tylko przy użyciu nowych, oryginalnych części zamiennych
  • Brak potrącania z ustalonego odszkodowania kwoty amortyzacji części i zespołów pojazdu
  • Kontynuacja ubezpieczenia do 6-go roku eksploatacji pojazdu